Praca w administracji to zadanie wymagające kompleksowej wiedzy, obeznania z przepisami prawnymi, znajomości licznych mechanizmów funkcjonowania i finansowania poszczególnych podmiotów oraz orientacji w skomplikowanej sieci instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych. Studia podyplomowe w tej dziedzinie, poprzez wyposażenie słuchacza w szereg kompetencji i umiejętności, otwierają wiele drzwi w karierze i stanowią świetną inwestycję w przyszłość. Jedną z najbardziej obiecujących możliwości rozwoju kariery jest praca w jednostkach pożytku publicznego.

Jednostki pożytku publicznego

Jednostki, posiadające status organizacji pożytku publicznego posiadają szereg obowiązków i przywilejów, które wpływają na skalę ich funkcjonowania. Aby jednak nabyć ten status, podmioty te muszą spełniać kilka kryteriów, w tym prowadzić ” działalność pożytku publicznego”, zdefiniowaną w polskim ustawodawstwie. Dzięki jego zdobyciu organizacje takie nabywają przywilej pozyskiwania finansowania z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, prawo do ulg podatkowych i możliwość nieodpłatnego informowania o swojej działalności poprzez publiczną telewizję i radiofonie. Jednocześnie, zostają zobowiązane do szczegółowej sprawozdawczości ze swojej działalności i finansów, a także mogą być kontrolowane przez delegowane do tego organy.

Zapotrzebowanie na specjalistów

Te i inne obostrzenia sprawiają, że jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania jednostki pożytku publicznego jest dobra, rzetelna i skrupulatna administracja. Właściwe zarządzanie funduszami, spełnianie wszystkich formalnych wymogów, utrzymywanie właściwych relacji z organami publicznymi to poważne wyzwania, którym nie sposób sprostać bez specjalistycznej wiedzy praktycznej. Sposobem na jej szybkie zdobycie są studia podyplomowe z prawa i administracji. Powodem tego jest fakt, iż ta forma kształcenia jest w największym stopniu ukierunkowana na naukę rzeczywistych umiejętności i kompetencji, w oparciu o zdobywanie doświadczenia poprzez warsztaty, spotkania z ekspertami czy pracę w grupach. Tylko tak skuteczne połączenie teorii z wiedzą praktyczną jest w stanie wykształcić prawdziwego specjalistę, na którego zapotrzebowanie na rynku pracy jest obecnie bardzo duże.

Praca w administracji w jednostkach pożytku publicznego to fantastyczna szansa rozwoju potencjał i budowy kariery dla wszystkich osób, które poszukują obiecującego i przyszłościowego zawodu.