kompetencje-993Autoprezentacja, funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym, kreatywność, ochrona własności intelektualnej, praca w zespole, ugruntowane podstawy matematyki, zarządzanie zespołami czy znajomość technologii informatycznych – umiejętności, bez których trudno dziś starać się o dobrą posadę w rozwijającej się firmie. Dlaczego? Bo to właśnie one sprawiają, że wiedza, którą zdobyłeś na studiach używana jest we właściwy sposób, który przyczynia się do rozwoju firmy. Jak to wygląda w praktyce? O tym w najnowszym materiale.

Kompetencje miękkie – co to takiego?

Jak już zaznaczyliśmy na wstępie, w dzisiejszych czasach umiejętności interpersonalne są kluczową kompetencją, na którą zwracają uwagę wszyscy rekruterzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W skrócie sprowadzić je można do pewnych cech psychofizycznych i umiejętności społecznych, które bezpośrednio wpływają na wykorzystywanie Twojej teoretycznej wiedzy w praktyce. Koncentrują się na Twoim zachowaniu, postawach, a nawet sposobie wyrażania siebie. Dotyczyć będą zarówno zarządzania sobą, ale również umiejętności interpersonalnych. Chodzi jednak o coś więcej niż aspekty przywołane na początku tego materiału. Najważniejsza jest bowiem komunikatywność, odporność na stres, kreatywność i to, czy jesteś osobą dynamiczną i ambitną.

Jak wykształcić w sobie takie kompetencje?

Skoro aspekt ten jest tak istotny w każdym procesie rekrutacyjnym, nic dziwnego, że pojawia się w Twojej głowie pytanie – jak o niego zadbać? Jeśli Twoja uczelnia nie zadbała o te kwestie i nie kładła nacisku na to, by wykształcić swoich absolwentów w tym zakresie, pozostaje Ci nadrobienie zaległości. Wbrew pozorom, również kompetencje miękkie można ćwiczyć i rozwijać. Chociaż nie będzie to proces prosty i wielu wyda się bardziej złożony niż nauka kompetencji twardych, jest on możliwy do zrealizowania. Pomogą Ci w tym na pewno różne kursy czy szkolenia, np. sztuka motywacji czy asertywności, które pomogą Ci zrozumieć pewne mechanizmy i ułatwią pracę nad sobą.

Studia a kompetencje miękkie

Innym, równie ciekawym rozwiązaniem, będzie połączenie zdobywania kompetencji miękkich i twardych w ramach studiów podyplomowych. Co ciekawe, w naszym kraju coraz częściej pojawiają się takie projekty jak Knowledge@Work (http://www.katw.pl/), które przyczyniają się do zwiększenia elastyczności programu nauczania na „podyplomówkach”, a także zwiększają użyteczność tych studiów dla rynku pracy. Takie projekty, współfinansowane przez Unię Europejską, włączają do programów studiów zestaw kompetencji kluczowych (miękkich) wymaganych przez pracodawców, dzięki czemu ich absolwenci posiadają nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, co czyni ich lepszymi i bardziej zmotywowanymi pracownikami.