Autoprezentacja, funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym, kreatywność, ochrona własności intelektualnej, praca w zespole, ugruntowane podstawy matematyki, zarządzanie zespołami czy znajomość technologii informatycznych – umiejętności, bez których trudno dziś starać się...
Czytaj więcej