Każdej jesieni, uczniowie klas maturalnych dostają listy tematów, z których muszą wybrać jeden, który rozszerzą i przedstawia w postaci prezentacji ustnej. Sam wybór tematu, dodajmy: kilka miesięcy przed maturą,...
Czytaj więcej