konserwacja-tkanin-4Dzięki współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, takich jak biologia, mikrobiologia, chemia czy fizyka, w połączeniu z profesjonalnym sprzętem udaje się odtworzyć zabytkowe przedmioty i tkaniny za pomocą różnych sposobów konserwacji. Zawód ten związany jest z ogólnoświatowymi zasadami i pewną etyką, której należy się trzymać. To właśnie konserwacja pozwala nam na uzyskanie wielu informacji na temat przeszłości i tego, jak wyglądało życie naszych przodków wiele lat wstecz.

Konserwacja tkanin

Działalność takich placówek, mimo błędnego założenia, nie ogranicza się tylko do samej konserwacji, a także do muzealnej profilaktyki. Z zastosowaniem niezwykle ważnych warunków klimatycznych i odpowiedniego oświetlenia, tkaniny są pod stałą kontrolą i przeglądem w specjalnie przygotowanych do tego magazynach.

Zatrudnieni konserwatorzy urządzają najrozmaitsze wystawy, dokonują przeglądu ich stanu a także raportują na temat poszczególnych zabytków. Analiza ta pozwala jeszcze dogłębniej ochronić tekstylne obiekty i skuteczniej przeciwdziałać ich nieuniknionej degradacji, na jaką są narażone przez swój wiek, jak i sposób wykonania.

Konserwacja Tkanin Katedry na Wawelu

Pracownia ta opiekuje się tkaninami, które były własnością Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Są to między innymi zabytki eksponowane w muzeach i skarbcu. Zabytki to między innymi biskupie i królewskie fundacje, a także od magnaterii i polskiej arystokracji. Mają one wyjątkowe znaczenie dla polskiej kultury, religii jak i pod względem czysto historycznym i artystycznym.

Każda konserwacja poprzedzona jest tutaj dokładną analizą, dokumentacją i oceną. Warunki są stale monitorowane, co stawia profilaktykę na najwyższym poziomie. Warunki oświetleniowe również są zachowane, co pozwala zachować zabytki w jak najlepszym możliwym stanie i chronić je tym samym przed degradacją, na jaką są narażone.

Działalność pracowni

Zabiegi konserwatorskie przy pomocy wykwalifikowanych specjalistów pomagają uzyskać nam obraz przodków, historii sztuki a także zwyczajnego życia z przeszłości, a także określić rodzaj materiału, strukturę i sposób wykonywania tkanin w przeszłości. To nie tylko ochrona i ciągłe monitorowanie zabytków, a także kopalnia wiedzy, którą dostarczają nam przedmioty pochodzące z różnych okresów czasu.

Zajęcie to, z pogranicza sztuki jak i nauki wymaga wszechstronnego przygotowania. Materiały są bardzo zróżnicowane, a same działania mają na celu zlikwidować zniszczenia powstałe na tkaninach i przywrócić ich pierwotny wygląd.

Artykuł powstał we współpracy z PPKZ S.A.