Wraz z rozwojem technologii cyfrowych zmienia się podejście do słowa pisanego. Książki coraz częściej są wydawane nie tylko w tradycyjnej wersji, ale także jako tzw. e-booki, czyli w wersji elektronicznej. Obserwujemy taką samą rewolucję w dziedzinie podręczników szkolnych.

Tablety zamiast podręczników

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich na co dzień podczas zajęć edukacyjnych korzystają z szeregu podręczników. Są one niezbędne do przekazywania im wiedzy i utrwalania jej. Nauczyciele na bazie takich książek, które sami dobierają dla swoich uczniów, konstruują konspekty lekcji. To materiał pomocniczy zarówno dla uczniów, jak i dla pedagogów.

W ciągu ostatnich kilku lat tradycyjne podręczniki powoli, w różnych miastach w całej Polsce, są zastępowane przez tablety z materiałami edukacyjnymi w formie cyfrowej. Już w 2013 roku swoje klasy z e-podręcznikami prowadziły szkoły w Trójmieście – w Gdyni i w Sopocie. Nauczyciele i ich podopieczni korzystali z tabletów z wersjami elektronicznych książek, z interaktywnych tablic i wielu innych cyfrowych udogodnień. Tablety zastępują uczniom nie tylko podręczniki, ale zeszyty i książki z ćwiczeniami do samodzielnego uzupełniania.

Projekt firmy Samsung i Impex

Miasto Sopot mogło rozwijać projekt „cyfrowych klas” w swoich szkołach publicznych dzięki projektowi realizowanemu przez firmę Samsung Electronics Polska oraz Impex. Każda z sopockich klas cyfrowych została przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych z takich przedmiotów jak informatyka, geografia, biologia i historia z wykorzystaniem tabletów przeznaczonych dla 25 uczniów.

Sopot po raz kolejny angażuje się we wdrażanie w mieście nowoczesnych metod nauczania i kształcenia. Korzystają z nich uczniowie szkół samorządowych, a wśród nich wymienia się e-dzienniki i platformę e-learningową miasta Sopot. W 2013 roku uruchomiono „cyfrową klasę”, czyli nowoczesne rozwiązanie edukacyjne, w ramach którego sale lekcyjne w wybranych szkołach wyposażono w bezprzewodową sieć i inteligentne urządzenia oraz elektroniczną tablicę. Nauczyciele mogli korzystać z osobistego komputera oddanego do ich dyspozycji, a uczniowie – z nowoczesnych tabletów. To nauczyciel decydował kiedy i w jaki sposób korzysta z takich rozwiązań. Mógł wyświetlać informacje, polecenia czy na przykład zadaną pracę domową na tablicy interaktywnej lub bezpośrednio na tabletach wszystkich uczniów. Z drugiej strony, nauczyciel korzystając z systemu elektronicznego mógł monitorować pracę swoich uczniów, zarządzać lekcją w dynamiczny sposób, czy też przeprowadzać testy sprawdzające w formie elektronicznej.

Oprogramowanie „cyfrowej klasy” pozwalało na udostępnianie materiałów z publicznych platform edukacyjnych, m.in. Samsung Learning Hub, wyposażonych w około 6 tys. podręczników i filmów edukacyjnych.