Dwujęzyczność określa się jako „zdolność jednostki do używania regularnie więcej niż jednego języka”. W obliczu otwartych granic, współpracy międzynarodowej, firm o zasięgu globalnym, możliwości podróżowania czy nauki w innych krajach umiejętność ta jest niezwykle pożądana. Nikogo nie trzeba przekonywać, że daje ona przepustkę do rozwoju na wielu płaszczyznach i często gwarantuje sukces zawodowy.

O dwujęzyczności zwykło się mówić w kontekście osób, które od urodzenia uczą się władać dwoma językami, np. gdy ich rodzice są różnej narodowości albo wyemigrowali do obcego kraju. Jednakże w obliczu powszechnej globalizacji i nacisku na naukę języków obcych słowo to nabiera nowego znaczenia, ponieważ biegłe władanie dwoma lub kilkoma językami charakteryzuje również osoby, które nabyły tę umiejętność na drodze edukacji. Większość zalet związanych z dwujęzycznością jest oczywistych, ale istnieje jeszcze pełne spektrum możliwości, z których istnienia nie zdajemy sobie sprawy.

Rozwój dziecka

Dwujęzyczność znacznie poszerza kompetencje poznawcze dzieci. Rozwinięte struktury języka i metaświadomość językowa sprawiają, że zyskują one łatwość nie tylko w nauce kolejnych języków, lecz także innych przedmiotów, a dodatkowo są bardziej twórcze. Potrafią wychodzić poza schematy i poszerzać swoje horyzonty, a także są bardzo pomysłowe. Nauka języka jest dla nich procesem naturalnym – język stanowi narzędzie, dzięki któremu poznają świat – nie jest to kolejny przedmiot w szkole. Znając zasady funkcjonowania języka, bardzo szybko uczą się czytać i pisać, z łatwością przyswajają zasady gramatyki i zdobywają umiejętność tworzenia składnych wypowiedzi – są „dobrymi użytkownikami języka”. Posługiwanie się dwoma językami usprawnia również koncentrację oraz pomaga wypracować podzielność uwagi. Dzieci dwujęzyczne wykazują myślenie dywergencyjne, dzięki któremu potrafią selekcjonować bodźce z otoczenia i ignorować te, które nie mają znaczenia. Mają elastyczny sposób myślenia, który widoczny jest również w ich relacjach międzyludzkich. Potrafią łatwo sprecyzować potrzeby swoje oraz określić potrzeby innych, a także zareagować na nie. Warto podkreślić, że rozbudowane kompetencje językowe pozwalają również na zrozumienie innych kultur i narodowości, kształtują otwartość i tolerancyjność.

Szkoły dwujęzyczne

Udowodnione naukowo możliwości rozwojowe i doskonałe perspektywy na przyszłość, jakie daje bilingwinizm, przyczyniły się do powstawania placówek edukacyjnych o profilach dwujęzycznych. Edukację w dwóch językach można podjąć nie tylko w dwujęzycznej szkole podstawowej czy średniej – powodzeniem cieszą się również dwujęzyczne żłobki i przedszkola. Nauka i komunikacja w takich placówkach odbywa się w dwóch językach, dzięki czemu dzieci poznają słownictwo specjalistyczne, a także uczą się swobodnego posługiwania się językiem. Wybór szkoły dwujęzycznej to doskonała inwestycja w przyszłość dziecka.