shutterstock_1199044Wielu ludzi uczy się języków obcych latami, mimo to nie potrafi się nimi dobrze posługiwać. Dobre opanowanie języka obcego obejmuje umiejętność swobodnego mówienia w danym języku, rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, umiejętność pisania. W szkole zazwyczaj większy nacisk kładzie się na opanowanie gramatyki języka obcego, mniej czasu poświęca się na mówienie i słuchanie ze zrozumieniem.

Nowe słówka

W nauce języka obcego szczególnie ważna jest systematyczność. Na naukę języka obcego warto poświęcać czas każdego dnia. Lepiej uczyć się codziennie po kilkanaście minut, niż raz w tygodniu poświęcać na naukę godzinę czy dwie. Każdego dnia warto uczyć się kilku nowych słówek, które w kolejnych dniach należy powtarzać. Ucząc się nawet pięciu słówek dziennie, w ciągu roku opanujemy 1825 słówek. Po kilku latach nasze słownictwo będzie na tyle bogate, że będziemy rozumieć prawie każdy czytany tekst. Jeżeli chcemy przyspieszyć naukę języka, uczmy się 10 lub więcej słówek dziennie.

Pisanie

Słówka, których się uczymy warto zapisywać. Pisanie sprawi, że łatwiej i szybciej zapamiętamy nowe słówka. Pisząc warto też tworzyć krótkie teksty, używając struktur gramatycznych. Takie działanie zmusi nas do zastanowienia się nad tym, co piszemy.

Słuchanie

Należy też jak najwięcej słuchać obcego języka. Mogą to być audycje radiowe, teksty z płyt CD, warto też oglądać filmy w obcym języku bez lektora. Nie szkodzi, że na początku możemy mieć problemy ze zrozumieniem tekstu. Słuchając oswoimy się z danym językiem, z prawidłową wymową, akcentem, usłyszymy dużą ilość słów w danym języku, a im więcej razy usłyszymy jakieś słowo, tym łatwiej będzie używać je w praktyce. Słuchajmy więc jak najczęściej tekstów w języku, którego się uczymy. Można to robić podczas codziennych czynności, takich, jak ubieranie się, jedzenie, gotowanie itp.

Czytanie i mówienie

Czytajmy też jak najwięcej nowych tekstów. Nieznane słowa zmuszą nas do odszukania ich znaczenia, aby w pełni zrozumieć tekst. Warto też tłumaczyć teksty z języka obcego na polski i odwrotnie.

Najlepiej czytać na głos. To pomoże w doskonaleniu mówienia. Częste czytanie korzystnie wpłynie na umiejętność poprawnego gramatycznie wysławiania się w obcym języku. Warto też korzystać z rozmówek, przydatne staną się wszelkie podręczniki. Do wielu z nich dołączone są płyty CD. Nie należy się zrażać wszelkimi trudnościami pojawiającymi się podczas nauki. Nauka języka obcego wymaga dużo pracy, czasu i poświęcenia.