maturaKiedy Twoja bibliografia jest już gotowa, poprawiona i zaakceptowana przez nauczyciela, kolejnym etapem jest ułożenie odpowiedniego planu wypowiedzi. Plan prezentacji w wersji ostatecznej dostarcza się nauczycielowi, lub do sekretariatu, na kilka tygodni przed maturą, więc nie musisz się spieszyć z jego dokładnym precyzowaniem.

Jeżeli wybrałeś dobrze znane Ci lektury, wystarczy, że przypomnisz sobie ich treść – jeśli którejś nie pamiętasz dokładnie – sięgnij po nią. Ustal, które fragmenty książek, które wątki i postaci w największym stopniu łączą się z tematem Twojej pracy i zaplanuj kolejność prezentowanych treści.  Wykonaj luźne notatki. Zrób to dla siebie – stanie się to Twoją  nieocenioną pomocą przy tworzeniu właściwego planu wystąpienia.

Następnie, powinieneś zajrzeć do zeszytów z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy, aby zapoznać się z pojęciami, prądami oraz epokami, z którymi wiążą się wybrane przez Ciebie lektury. Po przedstawieniu prezentacji maturalnej, możesz zostać bowiem zapytany nie tylko zagadnienia związane z tematem prezentacji, ale także o epoki oraz tło kulturowe wybranych pozycji, a także ich autorów. Zapisz w skrócie wszystkie najważniejsze informacje – nie musisz zagłębiać się w szczegóły, aby nie zagubić się w dużej ilości materiału i nie zniechęcić się. Skup się na najważniejszych kwestiach – zapamiętaj autorów, daty powstania dzieł oraz najważniejsze prądy.

Po takim przygotowaniu nadchodzi czas na pisane pracy. Zapoznałeś się już z lekturami, przypomniałeś sobie ich treść, a literatura przedmiotu pozwoliła Ci przypomnieć sobie najważniejsze informacje o książce oraz jej tle historycznym. Jest to zatem najodpowiedniejszy moment by zacząć pisać prezentację maturalną. Pamiętaj:

1. Prezentacja maturalna to nie wypracowanie! Pisząc nie musisz skupiać się nad interpunkcją czy nad stylem – Twojej pracy maturalnej nikt nie będzie sprawdzał pod względem gramatycznym (tylko w nielicznych szkołach nauczyciele proszą o pokazanie tekstu). Twoja praca nie będzie oceniania jak wypracowanie. Powinieneś napisać ją tak, abyś mógł łatwo to zapamiętać.

2. Prezentacja maturalna to podstawa wypowiedzi ustnej! Na podstawie tego co napiszesz, zbudujesz wypowiedź ustną – zdania nie powinny być zatem bardzo skomplikowane. Cały czas pamiętaj o tym, że będziesz musiał wypowiedzieć to przed komisją.

3. Prezentacja maturalna nie może być zbyt długa. Prezentacja musi być treściwa, ale nie długa, ponieważ musisz zmieścić się z wystąpieniem w 15 minut. To jaka będzie obszerna, zależy od Twoich umiejętności zapamiętywania i kojarzenia, a także sposobu mówienia. Weź poprawkę na to, że będziesz zdenerwowany!

4. Prezentacja maturalna nie powinna być monotonna. Do ustnej prezentacji warto wpleść cytaty. Oczywiście nie musisz ich zapamiętywać. Możesz np. zrobić prezentację multimedialną – użyć zdjęć i cytatów – slajdy z pewnością ubogacą wystąpienie.

5. Prezentacja maturalna powinna być przejrzysta. Nie możesz tworzyć chaotycznej wypowiedzi. Pisząc, skupiaj się na każdej z książek i wątków z osobna. Każdą lekturę omów osobno. Dopiero w podsumowaniu, możesz pozwolić sobie na porównania. Wtedy, Twoja wypowiedź będzie zrozumiała i czytelna dla odbiorcy.

Tworzenie planu wypowiedzi jest kwestią bardzo indywidualną. Niektórzy piszą dokładny plan przed pisaniem pracy, aby móc oprzeć się na nim, inni tworzą go równocześnie podczas pisania przemówienia, jeszcze inni, mając już pracę, układają na jej podstawie krótki plan. To w jaki sposób Ty to zrobisz, zależy wyłącznie od Ciebie.

W jaki sposób uczyć się prezentacji? Jeżeli sam napisałeś swoją pracę, większość treści już pamiętasz. Warto kilkakrotnie przeczytać jej treść, a następnie powtarzać ją na głos, wspomagając się swoim planem. Po kilku próbach, będziesz już gotowy do wystąpienia!

Już niebawem zamieścimy wzory bibliografii oraz planów wypowiedzi.