Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, popularnie zwany Czarną Madonną, znajduje się w jasnogórskim klasztorze i ukazuje postać Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jego pochodzenie i historia są niejasne i wciąż owiane...
Czytaj więcej